top of page
Mask group.png

En plattform för inköp och anbud

hover-profile.png

Er företagspresentation

hover-anbud.png

Skapa & lämna anbud

hover-leverantörsregister.png

Leverantörsregister

hover-jämför-anbud.png

Jämför anbud

hover-avtalsdatabas.png

Branschdatabas

BankID.png

Digital signering

hover-utvärdera-leverantörer.png

Leverantörsutvärdering

hover-avtalsdatabas-1.png

Avtalsdatabas

hover-förfrågning.png

Skapa & skicka förfrågan

hover-ramavtal.png

Ramavtal

profile

Er företagspresentation

I HandyDay har varje företag en egen sida för att presentera sitt företag och sin verksamhet.

Här presenterar ni er verksamhet, kategorier av tjänster som ni erbjuder samt i vilka regioner ni är verksamma. Ni kan även visa era försäkringar, certifikat och policies. Genom att ange kategorier och regioner blir ni sökbara för fler upphandlingar.

Företagspresentationen är synlig och sökbar för att alla bygg- och fastighetsbolag som använder HandyDay.

profil.png
supplier-db
screen.png

Leverantörsregister
& UE2021

I Handyday kan ni skapa ert eget leverantörsregister för att få bra koll på era utvalda leverantörer. Ni kan utvärdera och betygsätta så att alla medarbetare ser vilka leverantörer som är godkända eller inte godkända att använda. Ni kan även visa vilka som ni har UE2021-avtal med.

Registret kan sorteras per kategori och region. Leverantörernas kontaktuppgifter uppdateras automatiskt.

business-db

Branschdatabas

I branschdatabasen är det enkelt att söka fastighetsbolag, entreprenörer, installationsföretag, materialleverantörer och konsulter inom bygg- och fastighetsbranschen. Det finns ett stort antal sökbara kategorier.

Här kan byggföretag både söka nya kunder och hitta nya leverantörer.

screen.png
supplier-evaluation
screen.png

Utvärdering av leverantörer

För att underlätta prekvalificering, utvärdering och val av leverantörer presenteras kollektivavtal, kreditrating, betalningsanmärkningar, eventuella ärenden hos kronofogden, information från Skatteverket och antal ID06-kort. Dessa uppgifter uppdateras automatiskt.

Även försäkringar, certifikat och policies visas.

request

Skapa och skicka förfrågan

I HandyDay är det enkelt och smidigt att skapa förfrågan. Man kan kopiera och återanvända tidigare förfrågningar. Ni kan även skapa anbudsformulär.

Handlingar laddas upp till aktuell förfrågan och ritningar kan länkas från externa portaler.

Ni kan välja anbudsmottagare ur er egen leverantörslista och samtidigt bjuda in leverantörer som ni väljer ut från branschdatabasen i HandyDay.

screen.png
offer
screen.png

Skapa och lämna anbud

Leverantörer kan kostnadsfritt skapa och lämna anbud via plattformen.

Leverantören får via plattformen en inbjudan och därmed tillgång till alla handlingar. Även Frågor & Svar samt dialoger med inköparen hanteras i plattformen.

Under anbudstiden kan lämnade anbud uppdateras.

compare-offers

Se status och jämföra anbud

Inköpare kan se status för alla pågående upphandlingar. De kan även se om leverantörerna har läst förfrågan och vilka som avser att lämna anbud i respektive upphandling.

En sammanställning av mottagna anbud presenteras i plattformen för varje upphandling. Sammanställningen uppdateras automatiskt när inköparen nollställt respektive anbud.

screen.png
digital-signatures
screen.png

Digital signering med BankID

Avtal är en viktig förutsättning för att minimera missförstånd och missnöje. Digital signering av avtal kan utföras för alla upphandlingar som utförs i HandyDay-plattformen.

 

Parterna kan själva bestämma hur många personer som ska underteckna avtalet med digital signering, dvs multi-signatur med BankID.

contract-db

Avtalsdatabas

Alla avtal som genererats via upphandlingar i HandyDay arkiveras automatiskt i plattformen. Avtalen är sökbara per projekt för alla användare i er organisation.

screen.png
framework-agreements
screen.png

Ramavtal

I många fall har företag förhandlat fram och ingått ramavtal. Problemet har varit att de fördelaktiga villkoren inte varit kända när behovet uppstått i projekten.

I HandyDay är det enkelt alla visa alla ramavtal för medarbetarna. De är sökbara per kategori och region.

 

Många företag tecknar ramavtal centralt. En utmaning är att göra dem tillgängliga för organisationen så att de används i projekten.

 

I HandyDay kan ni publicera era ramavtal så att medarbetarna enkelt kan hitta dem när de behövs. De är sökbara på leverantörskategori och region.

bottom of page