top of page

Kom igång
med HandyDay

Det är enkelt att komma igång. På bara några minuter har du startat din första upphandling i HandyDay.

Logga in

Du loggar in på HandyDay via knappen "logga in" längst upp till höger på denna sida.

Du kommer att få ange ditt mobilnummer.  Första gången du loggar in får du en SMS-kod som du anger i sidan. Nu kan du börja använda verktyget!

Instruktionsfilmer

Överst i skärmen finns en länk till instruktionsfilmer för inköpare respektive leverantörer.

Kom igång med din först upphandling

Gör en testupphandling

I HandyDay finns en fiktiv leverantör med namnet Test Byggbolaget. Välj gärna den leverantören för att göra en första upphandling.

När du skickar denna anbudsförfrågan till Test Byggbolaget skickas förfrågan till HandyDay support och vi svarar på er fiktiva upphandling.

Webbutbildning

Vi bistår gärna med utbildning via webbmöte för dig och dina kollegor.

Skicka ett meddelande till support@handyday.com så kommer vi överens om en tidpunkt.

Bygg upp ert leverantörsregister

Det finns tre sätt att lägga till företag i ert leverantörsregister:

1. BJUD IN EN LEVERANTÖR I TAGET

Använd funktionen Bjud in företag. De läggs automatiskt till i er leverantörslista.

2. VÄLJ I HANDYDAYS BRANSCHDATABAS

Sök fram företag i branschdatabasen via funktionen Sök företag. Överst i respektive företagsprofil, klicka på “+Våra leverantörer”, så läggs leverantören till ert leverantörsregister, Våra leverantörer.

3. BJUD IN MÅNGA LEVERANTÖRER

Vill ni lägga till många leverantörer till ert leverantörsregister rekommenderar vi att ni skickar en Excel-fil med era leverantörer till support@handyday.com.

Den ska innehållande följande information i tre kolumner:

Kolumn 1: Epostadress till er kontaktperson hos leverantören

Kolumn 2: Leverantörens företagsnamn

Kolumn 3: Mobilnummer till er kontaktperson

bottom of page