top of page

Martin Windolf, Administrerende Direktør, Winge Byggnads ASHvordan så deres innkjøpsprosess ut før HandyDay, og hvilke utfordringer opplevde dere?


Alt ble håndtert via e-post, og det var en svært tidkrevende prosess. Alle innkjøpere jobbet også på forskjellige måter, noe som resulterte i manglende enhetlig struktur. Overblikket led spesielt når det var så spredt og individuelt basert. Vi følte at det var på tide med et system som strukturerte opp arbeidet vårt og gjorde det mer ensartet for alle.


Hvordan har HandyDay forenklet deres innkjøpsarbeid?


Takket være HandyDay har det blitt akkurat strukturert og systematisk. Vi får en smidig oversikt over hvem som gjør hva, og det er raskt å hente frem all historikk. Jeg kan sjekke anskaffelsen tre måneder senere og se nøyaktig hva som ble sagt og hvilke spørsmål som ble stilt mellom oss og leverandørene våre. Sporbarheten er veldig bra. Dessuten er det enkelt å få en idé om hvilke tilbud vi kan forvente å motta, samt evaluere hvilke leverandører vi ikke ønsker å samarbeide med.


Opplever du at dere sparer tid med HandyDay?


Absolutt. Verktøyet hjelper oss med å effektivisere hele innkjøpsprosessen. Vi slipper å kaste bort unødvendig tid og energi på administrasjon.


Hva synes du er det beste med HandyDay?


Overblikket! Overblikket og all tiden vi sparer.


Opplever du at HandyDay er lett å bruke og lære?


Det er veldig enkelt og brukervennlig. Jeg har kollegaer som var ganske uvante med datamaskiner, men selv de har raskt tilpasset seg verktøyet og bruker nå HandyDay daglig uten problemer. Det er virkelig en god attest.


Til hvem ville du anbefale HandyDay?


Egentlig til alle entreprenørfirmaer og bestillerorganisasjoner. Byggebransjen kan være ganske konservativ, "slik har vi gjort det, og slik skal vi alltid gjøre det." Men digitalisering og HandyDay er virkelig fremtiden. Potensialet er stort.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page