top of page

Mathias Holm, Prosjektleder, Fastighets AB BalderHvorfor valgte dere HandyDay i stedet for andre innkjøpsverktøy?


Jeg vil si at det var brukervennligheten. Prosessen er veldig lineær, det er umulig å gjøre feil på veien. Du tar ett steg av gangen og ender opp med en fullført anskaffelse. Smidig, effektivt og enkelt.


Hvordan forenkler HandyDay deres innkjøpsarbeid?


HandyDay hjelper oss særlig med vår egen kvalitetssikring, dokumentasjon, samt gir oss rask sporbarhet i det hele. Det er veldig enkelt å gå tilbake i et prosjekt og se hvem som har sagt hva og hvilke dokumenter som har blitt sendt hvor. En kollega kan enkelt overlate til en annen og si "Akkurat her er vi". Det trengs knapt en overlevering.


Forenkler HandyDay deres leverandørvurdering?


Absolutt. Det er veldig enkelt å få en god oversikt over potensielle leverandører i programmet. Kreditverdighet, arbeidsgiveravgifter i forhold til ID06 osv. – vi får alt på en ryddig side. Vi vet og er trygge på hvem vi går inn i samarbeid med.


Hva synes du er det beste med HandyDay?


Oversikten og sporbarheten. Jeg vil egentlig oppsummere det som at HandyDay gjør ting vi vet at vi må gjøre, men på en mye mer effektiv måte.


Opplever du at HandyDay er lett å bruke og lære?


Ja, det vil jeg si. Det er veldig enkelt å ta til seg. Systemet er intuitivt, og man forstår hvordan det fungerer. Som jeg nevnte tidligere, lineært. Det er umulig å gjøre feil, det er en vei, og den følger man for å havne riktig.


Har HandyDay vært hjelpsom med support?


Jeg synes dere har vært lydhøre. Vi har hatt dialog over lang tid, og det er tydelig at dere tar til dere tilbakemeldingen dere får. Vi har for eksempel kommet med forslag til integrasjoner som ble implementert ganske raskt. Det er verdsatt.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page