top of page

Mats Andersson, Anleggsingeniør, GBJ Bygg AS


Hvordan så deres innkjøpsprosess ut før HandyDay, og hvilke utfordringer opplevde dere?


Den var svært tidkrevende. Vi søkte ofte leverandører gjennom for eksempel Google, som vi sammenstilte i Excel, og deretter skjedde kommunikasjonen via e-post. Det var komplisert, og en stor del av innkjøpsarbeidet dreide seg om ren administrasjon. I tillegg var det vanskelig å få tilbakemeldinger og vite om leverandørene var interesserte og planla å levere tilbud. Mye jaging fram og tilbake.


Hvordan har HandyDay forenklet deres innkjøpsarbeid?


HandyDay letter arbeidet vårt tidsmessig og gjør innkjøpsprosessen vår svært effektiv. Å opprette, sende og oppdatere en forespørsel er veldig enkelt. Deretter har vi både egne og våre kunders krav til underleverandørene vi samarbeider med. Med HandyDay kan vi enkelt se om det er et selskap som har økonomien og tillatelsene i orden. Vi trenger ikke å bekymre oss lenger.


Hvordan bruker dere HandyDay for å oppfylle deres bestilleres krav til leverandørkontroll?


Faktisk har vi et stort samarbeidsprosjekt med en internasjonal bestiller innen produksjonsindustrien der vi bruker HandyDay. Bestilleren stiller svært høye krav til samarbeidspartnerne sine, og hele organisasjonen vår ble grundig gransket. Innkjøpsprosessen var en svært viktig del, og vi viste dem hvordan HandyDay minimerte risikoen når vi evaluerer våre underleverandører. Bestilleren ble imponert, og vi ble tildelt høyeste karakter uten anmerkninger, noe som er uvanlig for byggefirmaer ifølge dem selv. Det reflekterer godt hvordan effektivt HandyDay fungerer, selv internasjonalt på engelsk.


Har HandyDay hjulpet dere med å skape struktur i deres virksomhet?


Ja, jeg synes virkelig det. Vi har en omsetning på nær to milliarder, og vi opererer i mange regioner langt fra Kronoberg. Det sitter personer og jobber med innkjøp på forskjellige steder og innen ulike prosjekter. Takket være HandyDay ser vi umiddelbart hva som skjer. Det kan være alt fra å motta spørsmål til rene tilbud. Nå kan vi raskt diskutere og validere tilbudene seg imellom.


Hva synes du er det beste med HandyDay?


Lettheten, oversiktligheten og hurtigheten. Som jeg nevnte tidligere, går det raskt å opprette, sende og oppdatere en forespørsel, og vi kan enkelt sammenligne tilbud og evaluere leverandørene. Hele kjeden er lett å overskue, og vår interne dialog forenkles betydelig.


Opplever du at HandyDay er lett å bruke og lære?


Ja, det synes jeg. Det er veldig enkelt og virker oversiktlig.


Til hvem ville du anbefale HandyDay?


Til alle som er i byggebransjen og jobber med innkjøp, store som små. Men også de som ønsker å være med i leverandørkjeden. Det er en viktig punkt. Vi spør mye om materialer og varer, i tillegg til underleverandører. Som leverandør er det bra å synes.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page