top of page

Mats Andersson, Entreprenadingenjör, GBJ Bygg AB


Mats Andersson GBJ Bygg, HandyDay

Hur såg er inköpsprocess ut innan HandyDay och vilka utmaningar upplevde ni?


Den var mycket tidskrävande. Vi sökte ofta leverantörer genom till exempel Google som vi sammanställde i Excel och därefter skedde kommunikationen via mail. Det var krångligt och en stor del av inköpsarbetet handlade om ren administration. Utöver det var det svårt att få feedback och veta om leverantörerna var intresserade och tänkte lämna anbud. Mycket jagande fram och tillbaka.


Hur har HandyDay förenklat ert inköpsarbete?


HandyDay underlättar tidsmässigt och gör vårt inköpsarbete mycket effektivt. Att skapa, skicka och även uppdatera en förfrågan är väldigt enkelt. Sedan har vi både egna och våra kunders krav på de underleverantörer vi samarbetar med. Med HandyDay kan vi lätt se om det är ett företag som har sin ekonomi och sina tillstånd i ordning. Vi behöver inte oroa oss längre.


Hur använder ni HandyDay för att uppfylla era beställares krav gällande leverantörskontroll?


Faktum är att vi har ett stort samverkansprojekt med en multinationell beställare inom tillverkningsindustrin där vi använder HandyDay. Beställaren har väldigt höga krav på sina samarbetspartners och hela vår organisation granskades noggrant. Inköpsprocessen var en väldigt viktig del och vi visade dem hur HandyDay minimerade våra risker när vi utvärderar våra underleverantörer. Beställaren blev imponerad och vi tilldelades högsta betyg utan anmärkningar, vilket är ovanligt att byggbolag får enligt dem själva. Det reflekterar väl hur effektivt HandyDay fungerar – även internationellt på engelska.


Har HandyDay hjälpt er med att skapa struktur i er verksamhet?


Ja, jag tycker verkligen det. Vi har ju en omsättning på närmare två miljarder och vi verkar i många regioner långt ifrån Kronoberg. Det sitter personer och jobbar med inköp på olika ställen och inom olika projekt. Tack vare HandyDay ser vi direkt vad som händer. Det kan vara allt från att vi får in frågor till rena anbud. Nu kan vi snabbt diskutera och validera anbuden sinsemellan.


Vad tycker du är det bästa med HandyDay?


Lättheten, överskådligheten och snabbheten. Som jag nämnde tidigare går det fort att skapa, skicka, och uppdatera en förfrågan och vi kan smidigt jämföra anbud samt utvärdera leverantörerna. Hela kedjan är lätt att överblicka och vår interna dialog förenklas avsevärt.


Upplever du att HandyDay är lätt att använda och lära sig?

Ja, det tycker jag. Det är väldigt lätt och känns överskådligt.


Till vilka skulle du rekommendera HandyDay?


Till alla som är i byggbranschen och jobbar med inköp, stora som små. Men även de som vill vara med i leverantörsledet. Det är en viktig punkt. Vi frågar mycket på material och varor, utöver underentreprenörer. Som leverantör är det bra att synas.


Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page