top of page

Martin Windolf, VD, Winge Byggnads AB


Martin Windolf Winge Byggnads AB

Hur såg er inköpsprocess ut innan HandyDay och vilka utmaningar upplevde ni?


Allt sköttes via email och det var en väldigt tidskrävande process. Alla inköpare jobbade dessutom på olika sätt, vilket gjorde att det inte blev någon enhetlig struktur. Framförallt blir överblicken lidande när det är så spritt och individbaserat. Vi kände att det var dags för ett system som strukturerar upp vårt arbete och gör det mer likvärdigt för alla.


Hur har HandyDay förenklat ert inköpsarbete?


Tack vare HandyDay har det blivit just strukturerat och systematiskt. Vi får en smidig överblick över vem som gör vad, och det går snabbt att ta fram all historik. Jag kan kolla i upphandlingen tre månader senare och se exakt vad som sagts och vilka frågor som ställts mellan oss och våra leverantörer. Spårbarheten är jättebra. Dessutom är det lätt att få en ide om vilka anbud vi kan förvänta oss att få in, samt utvärdera vilka leverantörer vi inte önskar samarbeta med.


Upplever du att ni sparar tid med HandyDay?


Definitivt. Verktyget hjälper oss att effektivisera hela inköpsprocessen. Vi slipper ödsla onödig tid och energi på administration.


Vad tycker du är det bästa med HandyDay?


Överblicken! Överblicken och all tid vi sparar.


Upplever du att HandyDay är lätt att använda och lära sig?


Det är väldigt lätt och användarvänligt. Jag har kollegor som var ganska ovana vid datorer, men även de har tagit till sig verktyget snabbt och använder nu HandyDay dagligen utan några svårigheter. Det är ett riktigt fint betyg.


Till vilka skulle du rekommendera HandyDay?


Egentligen alla entreprenadbolag och beställarorganisationer. Byggbranschen kan vara ganska konservativ, “så här har vi gjort och så här ska vi alltid göra.” Men digitalisering och HandyDay är verkligen framtiden. Potentialen är jättestor.


bottom of page